E-post:
tur@vingelen.no


g

Turer i Vingelen !

Vingelen Fjellførerlag tilbyr varierte turer både i bygda, i setertraktene og i fjellet (inklusive Forollhogna nasjonalpark). Du kan bestille turer fra 1 time til flere dager med tema som byggeskikk, lokalhistorie, seterkultur, geologi, villrein, flora mv.

Fjellførerlaget har også noen fastlagte turer og arrangement.

Vingelen er spesielt kjent for sitt særpregede kulturlandskap og godt bevarte bygningsmiljø. Her finnes 800 bygninger eldre enn 100 år. Vingelen er også ei levende og aktiv jordbruksbygd med nyetableringer og tru på framtida.

Bygda er omkranset av frodige setertrakter og slake villreinfjell, og er en naturlig innfallsport til Forollhogna nasjonalpark.

Fjellområdene rundt bygda er kjent som gode jaktområder både etter rype og rein. Vi kan være med som lokalkjente guider.

Kombinèr en guida fjelltur eller bygdevandring med Vingelens øvrige fasiliteter:

Bygda tilbyr ulike typer overnatting fra gjestegiveri, rom på garder, setrer, leie av buer i fjellet mv. Her er også muligheter for mange ulike aktiviteter som ridning, fiske, jakt, kanefart mv. For mer info om vingelen se: www.vingelen.com


h

Verd å vite

Vingelen

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna villreinområde

Pilegrimsleden

Olsok i Tolga

Verdifullt kulturlandskap

Sykkellandet

Vinterlandet