E-post:
tur@vingelen.no


g

Vingelen fjellførerlag

Vi er en sammenslutning av 5 personer som tilbyr vandringer og turer for grupper, firmaer og enkeltpersoner. Vår virksomhet er fortrinnsvis knytta til bygda vi bor i – Vingelen – med omkringliggende fjell- og seterdaler.

Vingelen fjellførerlag ble stifta i 2006. Oppstarten av fjellførerlaget kom som en følge av at vi alle deltok i studiet ”Natur- og kunnskapsturisme” våren 2004 – våren 2005 på Tynset. Ut over dette har vi ulik utdanningsbakgrunn, praksis og interessefelt.

Johanne Nordstad ”Floristen”
Innfødt, blid og snill Vingelsing med gard og grunn. Særlig sans for flora og seterliv. Egen seter i Rysæteråsen med flott gammelt og særprega seterfjøs innreda for sosiale sammenkomster. Tlf: 474 15 857


Grete Storhaug ”Fjellrypa”
Hjemvendt Vingellsing etter flere år i utlendighet. De fleste Vingelsinger flytter hjem igjen.… Fjellvant dame, organisasjonstalent med sans for geologiske spor og lange fjellturer.
Tlf: 902 15 604Hanne Sofie Nesteby
”Seterbudeia”

Også ekte Vingelsing, bosatt uti Vingelsåsen. Driv gard og har seter i aktiv drift. Mange skjulte talenter, som bør komme fram til sin rett. Lang og god erfaring med turister fra Kvennan camping. Behersker flere språk. Tlf: 478 63 298


 

 

 

 

 

 

 

 

h

Verd å vite

Vingelen

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna villreinområde

Pilegrimsleden

Olsok i Tolga

Verdifullt kulturlandskap

Sykkellandet

Vinterlandet