g

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalpark er den 19. i rekken av nasjonalparker i Norge. Verneområdet omfatter også 8 landskapsvernområder, der Vingelen er berørt av to av dem. Forollhogna er mest kjent for sin produktive villreinstamme, godt rypeterreng og frodige seterdaler med aktiv seterdrift.

Kommunene rundt Forollhogna har opprettet ei felles informasjonsside om forvaltningen, se: http://www.hognareinen.no/Nasjonalparken/Verneomraader.html.
Ellers finner du informasjon om nasjonalparken på Direktoratet for naturforvaltnings nettsider www. dirnat.no.

Fjellførerlaget har søkt og fått tillatelse fra Tolga kommune til å drive organisert turvirksomhet i nasjonalparken. For turer i landskapsvernområdet kreves ingen slik tillatelse.

h

Verd å vite

Vingelen

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna villreinområde

Pilegrimsleden

Olsok i Tolga

Verdifullt kulturlandskap

Sykkellandet

Vinterlandet