g

Forollhogna villreinområde

I våre nære fjell er det tilhold av villrein. Reinen i Forollhogna er kjent for sin gode kondisjon, høye slaktevekter og store gevir.

Ved ferdsel i fjellet skal det tas spesielle hensyn til villreinen. Ved bruk av fjellførere vil du kunne få god informasjon om villreinen i vårt område, og hvordan vi bør oppføre oss for å ta best mulig vare på den. Vi kan også bidra som lokalkjente guider under jakt.

For opplysninger om villreinområdet - se villreinområdets egne nettsider www.hognareinen.no

h

Verd å vite

Vingelen

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna villreinområde

Pilegrimsleden

Olsok i Tolga

Verdifullt kulturlandskap

Sykkellandet

Vinterlandet